Erre jár: Önkormányzat > Hirdetmények

PostHeaderIcon Egyenlőbánásmód referens ügyfélfogadása

2017. március 1.

Egyenlő Bánásmód Hatóság - 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B - 06 80 203 939
www.egyenlobanasmod.hu - ebh@egyenlobanasmod.hu

Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Kovács Ferenc Zala megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását: 06 30/9274487, drkovacs@keszthelynet.hu
Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51. 2017.03.09. 09.00-13-00
2017. 03.29. 09.00-13-00
Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. 2017.03.01. 12.00-16.00
Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44. 2017.03.14. 09.00-13.00
Letenye (Közös Önkormányzati Hivatal, Letenye Kossuth utca 10.)
2017.03.22. 09.00-13.00
Egyenlő bánásmód- mindenkit megillet


Lap tetejére